2019 Meclis Kararları


2019 Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri
2019 Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri
2019 Mart Ayı Meclis Karar Özetleri
2019 Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

  

2019 Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri

2019  Haziran Meclis Karar Özetleri