ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ ASKI İLAN TUTANAĞIDIR


İlçemiz Esentepe Mahallesinde bulunan ve tapunun 147ada 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 82, 83, 84, 85, 107, 108 ve 131 nolu ve 175 ada 37, 40, 41, 123, 143, 150 ve 188 nolu kayıtlı taşınmazlar Belediye Encümenince 16.10.2017 tarih ve 133 sayılı karar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve ilgili parselin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanarak askıya çıkarılmasına,3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri gereğince,Belediye Encümeninin 23.10.2017tarih ve 136 sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

Söz konusu düzenleme işinin Belediyemiz ilan panosunda 23.10.2017 ile 23.11.2017 tarihleri arasında askı ilanına alınıp, aynı zamanda Belediyemizin web sitesinde yayınlanarak düzenleme işleminin itirazsız kesinleşmesi halinde tanzim edilen dosyaların onaylanıp kontrol işlemleri ve gereğinin yapılması için Giresun Kadastro Birimine gönderilmesi işleminde sonra şuyulandırma cetvelindeki gibi tescil ettirilmesi işlemi yapılacaktır.

 

İş bu tutanak 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir. 23.10.2017

 

EKİ:

1 Adet İmar planı örneği 1/1000 ölçekli

1 Adet Kadastro tasarımı 1/1000 ölçekli

1 Adet Şuyulandırma( Dağıtım) cetveli

1 Adet Encümen kararı örneği

30 Ekim 2017 / Okunma: 581