ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ ASKI İLAN TUTANAĞIDIR

ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ

ASKI İLAN TUTANAĞIDIR

 

İlçemiz Esentepe Mahallesinde bulunan ve tapunun 175ada 47 ve 49 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alan ile ilgili 07.01.2019 tarih ve 2 sayılı karar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve ilgili parselin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanarak askıya çıkarılmasına,3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 14.01.2019tarih ve 4 sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

Söz konusu düzenleme işinin 14.01.2019 ile 14.02.2019tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askı ilanına alınması, hoparlörde ve Belediyemizin web sitesinde yayınlanarak düzenleme işleminin itirazsız kesinleşmesi halinde tanzim edilen dosyaların onaylanıp kontrol işlemleri ve gereğinin yapılması için Giresun Kadastro Birimine gönderilmesi işleminde sonra şuyulandırma cetvelindeki gibi tescil ettirilmesi işlemi yapılacaktır.

 

 

İş bu tutanak 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir.

 

 

EKİ:

1 Adet İmar planı örneği 1/1000 ölçekli

1 Adet Kadastro tasarımı 1/1000 ölçekli

1 Adet Şuyulandırma (Dağıtım) cetveli

1 AdetEncümen kararı örneği

 

 

 

 

 


15 Nisan 2019 / Okunma: 120