Karadere Mahallesinde Yol Genişleme ve Çakıllama çalışması yapıldı