Şiir Yarışması

      Espiye Belediyesi,İlçe milli Eğitim Müdürlüğü ve Yöremiz Gazetesi işbirliği ile "ESPİYE,GELEVERA DERESİ,YAĞLIDERE DERESİ" konulu şiir yazma yarışması düzenlenecektir.Aşağıdaki şartnameye göre 8.9.10.11. ve 12. sınıf öğrencileri katılacak olup yarışmaya katılacak olanlar 25 Mart 2018 tarihine kadar eserlerini ilçemizdeki Ortaokul ve  Lise Müdürlüklerine teslim edilecektir.

   "ŞİİR YAZMA YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

    1-YARIŞMANIN AMACI: Öğrencilere ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma, yazarak kendilerini ifade etme becerisi kazandırma,  edebiyata, estetik değerlere, yaşadığı çevreye duyarlılıklarını artırma, yetenekli öğrencileri bulma ve destekleme, Espiye’yi tanıtmak, Espiyeli olma ruhunu pekiştirmek.

    2-YARIŞMAYI DÜZENLEYEN TARAFLAR:

   Espiye Belediye Başkanlığı  (Yarışma düzenleyicisi,ana sponsor)

   Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Yarışma koordinötörü)

   Espiye Yöremiz Gazetesi  ( Yarışmanın basın yayın sorumlusu)

 

   3-YARIŞMANIN KONUSU:

 

   "ESPİYE, GELEVERA DERESİ, YAĞLIDERE DERESİ” Espiye, Espiye’yi doğu ve batısından kuşatan Gelevera Deresi ile Yağlıdere Deresi'ni ayrı ayrı veya birlikte anlatan,Espiye’nin tarihi, kültürü, örf, adet, gelenekleri, sosyal hayatı ile doğal güzelliklerini ifade eden, öğrencilerin yaşadıkları yakın çevresi Espiye’ye dair anılarını, duygularını yaşattığı şiirler.

     4-YARIŞMANIN ŞARTLARI:

    *Espiye İlçesi sınırları içerisindeki tüm  ortaokul son sınıf(8.sınıf) öğrencileri ile lise düzeyindeki (9,10,11.12.sınıflar) öğrenciler katılabilirler. Seçici Kurul üyelerinin birinci derecede yakınları yarışmaya katılamaz.

    *Öğrenciler, yarışmaya,ilk defa yazacakları, daha önce hiçbir yerde yayımlanmayan, tamamı kendi eseribir şiirle katılabilir. Şiirler, 12 punto yazı karakteriyle en fazla iki A4 kağıdını geçmeyecek şekilde kağıdın ön yüzüne yazılarak teslim edilir.

    *Öğrenciler; yarışmanın temasına bağlı kalarak, hece veya serbest tarzda şiirleriyle yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılan şiirler için telif ücreti ödenmez.

     *Yarışmaya katılan şiirler; Seçici Kurul Tarafından; konuya bağlılık, dil, üslup, anlatım, edebi sanatlar, imge, özgün olma, kelime, içerik ve duyguzenginliği, Türkçeyi kullanma gücü vb bakımlardan değerlendirilerek sıralanacaktır.

 

     *Yarışmanın yerel ve ulusal basınaduyurulması ile dereceye giren şiirlerinyayımlanması Espiye Yöremiz Gazetesi tarafından yürütülür.

 

    *Yarışmaya katılan şiirler, imkanlar dahilinde Espiye Belediyesi kültür faaliyeti olarak kitaplaştırılır.

 

    *Yarışmacı öğrenciler,şartnamede geçen tüm şartları kabul etmiş olarak, şiirlerini okul müdürlüğüne başvuru esasları çerçevesinde teslim eder.

 

    *Yarışmanın duyurusu ve sonuçları; Espiye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yöremiz Gazetesi web sitesinde yayımlanır.

 

     6-BAŞVURU VE ŞİİRLERİN TESLİMİ

 

    *Yarışmanın duyurusu ve şartname, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1 Şubat 2018 günü okullara duyurulur.Okul müdürleri, tüm öğrenciler duyacak ve görecek şekilde, aynı hafta içinde yarışma duyurusunu yapar.

    *Başvuru tarihleri 1 Şubat-25 Mart arasıdır.

    *Öğrenciler yarışma için yazdıkları şiirin sonuna adını yazmaz, sadece bir rumuz yazarak şiirlerini bir zarfın içine koyarak zarfı kapatır, rumuzu zarfın üstüne tekrar yazarak yarışmaya katılım dilekçesi örneğinidoldurarak, dilekçeyle birlikte okul müdürlüğüne teslim eder.Okul Müdürleri; öğrencilerin aynı rumuzu kullanmalar dilekçeleri onaylayarak  resmi bir yazı ile birlikte kapalı zarf ve dilekçeleri 26 Mart 2018 günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim eder. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dilekçelerin tamamını ayrı bir kapalı zarf içinde, üstünde sadece rumuzların yazıldığı öğrencilerin şiirlerinin bulunduğu kapalı zarfları aynı gün Seçici Kurula teslim eder.

 

     7-ÖDÜLLER

Birinciye      :2000 (ikibin)TL, plaket ve kitap

İkinciye        :1000 (bin)TL, plaket ve kitap

Üçüncüye     : 500 (beşyüz)TL, plaket ve kitap

Seçici Kurul’un belirleyeceği 7 öğrenciye mansiyonolarak kitap hediye edilecektir.

 

     8-SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜL TÖRENİ

 

Sonuçların Duyurulması :   4 NİSAN 2018 Çarşamba

Ödül Töreni                    :   6 NİSAN Cuma Saat 15, İHL Konferans Salonu

 

    *Ödül töreninde, Seçici Kurul üyesi şairler ve katılımcı öğrencilerle birlikte şiir dinletisi gerçekleştirilecekti

 

 

14 Şubat 2018 / Okunma: 755