İHALE İLANI DUYURUSU

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri gösteren ihale ilan yazısı Belediyemiz ve Hükümet binaları ilan panolarında askıya çıkarılmıştır.İhale dökümanı,Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dökümanını Fen İşleri Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında satın almaları zorunludur.

28 Kasım 2011 / Okunma: 1735