MİLLETVEKİLİMİZ GELDİ'DEN BAŞKAN KARADERE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamasında, “Belediye Başkanımızın tutukluluk halinin bir süredir devam etmiş olması sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasanın 127. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 47. Maddesi gereğince ‘’Geçici olarak görevden el çektirilmiştir.’’ 1982 Anayasasının mahalli idareleri düzenleyen 127. Maddesinin dördüncü fıkrasında, “Görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir” denildiğini belirten Geldi, şunları kaydetti: “Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu görevden uzaklaştırma konusunu 47. maddesinde düzenlediğini ve buna göre; ‘Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bulunmayan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır. Görevden uzaklaştırılanlar hakkında; kovuşturma açılmaması, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder’ deniliyor.” Geldi, “Söz konusu işlemin kanun tarafından zorunlu olarak Bakanlığa verilen bir görevin ifası olup, maddenin metninden ve yazının içeriğinden anlaşılacağı üzere ‘geçici bir işlemdir’. Zira bu durumda Espiye Belediye Başkanımız görevden alınmayıp, soruşturmanın yürütülmesi ve Belediyemizin çalışmalarının aksamaması amacıyla geçici olarak görevden el çektirilmiştir. Bakanlığın almış olduğu bu karar kanunen uygulanması gereken bir durumdur” değerlendirmesi yaptı. Belediye Başkanı Erol Karadere ve diğerleriyle ilgili soruşturmanın halen devam ettiğini ve görevden uzaklaştırma ile görevine son verme kavramlarının karıştırılmaması gerektiğini belirten Mehmet Geldi, “Bilindiği üzere bir kişi hakkında yapılan yargılama sonucu hüküm verilerek kesinleşmediği sürece üzerine atılı olan suçu işlediğini kabul etmek mümkün değildir. Zira Kanun önünde herkes eşit olup, daha herhangi bir hüküm verilmeden, Belediye başkanımızın suçlu olduğunu kabul etmek ve İçişleri Bakanlığının geçici olarak görevden el çektirilmesi kararını dayanak yapmak da açıkça yargısız infaz oluşturur” dedi.

26 Kasım 2012 / Okunma: 1748