TDKD Kırsal Kalkınma (IPRAD) Programı Onikinci Başvuru Çağrı İlanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), TürkiyeCumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali YardımAracıolan IPA’nınKırsal Kalkınma Bileşenikapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin15 OCAK 2014tarihinde On ikinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma(IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmakisteyen işletmeler tarafından destekalmak üzere yapılacak başvurularile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılarauygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğinkaynağı, Avrupa Birliğive Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek "KamuKatkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı,program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.


17 Ocak 2014 / Okunma: 1270