Yönetmelikler

1 - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ     

2 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                       
3 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                          
4 - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                           
5 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                               
6 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                        
7 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                             
8 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      
9 - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                                               
10 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                              
11 - DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ                      
12 - ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ                                
13 - İŞ SALIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ